+
  • 4SH1.png

产品名称

EN856 4SH标准高压胶管

产品描述

 

 

通径 胶管内径 增强层外径 管外径 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径 重量
inch mm mm mm MPa psi MPa psi mm kg/m
19 3/4 19.0 28.4 32.2 42.0 6000 168.0 24000 280 1.53
25 1 25.4 35.2 38.7 38.0 5500 152.0 22000 340 2.06
32 1-1/4 31.8 41.9 45.5 32.5 4700 138.0 18800 460 2.46
38 1-1/2 38.1 48.8 53.5 29.0 4200 116.0 16800 560 3.35
51 2 50.8 63.2 68.1 25.0 3600 100.0 14400 700 4.55

 

上一页

下一页

上一页

下一页